logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

Sportovní kurz Jiřetín pod Jedlovou

 

Základní škola Ústí nad Labem ve spolupráci se Školním sportovním klubem při Základní škole Ústí nad Labem

pořádá

Sportovní kurz Jiřetín pod Jedlovou 2023

pro žáky 4.A - 5.A

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na den 18. listopadu 2022 ředitelské volno. Důvodem je školení pedagogických zaměstnanců školy a energetická úspora. V tento den nebude v provozu školní družina, ani školní jídelna.

                                                                                                                                                                                               Mgr. Květoslav Kolařk - ředitel školy

Hodina volejbalu na ZŠ Vinařská

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

zde najdete informace k hodině volejbalu za účasti reprezentačních trenérů českého volejbalového svazu.

Seznam sešitů na školní rok 2022/23

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete seznam sešitů na školní rok 2022/23. Neplatí pro žáky, jež si objednali sady sešitů prostřednictvím školy.

1. stupeň

2. stupeň

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy

Informace ke změnám mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete informace ke změnám mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 14. března 2022.

Mgr. Květoslav Kolařík - ředitel školy

Ztráty a nálezy z lyžařského kurzu

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

po lyžařském kurzu zůstaly zimní kalhoty, ke kterým se nikdo nehlásí. K doptání u pana ředitele.

 

 

Sportovní příměstský tábor 2022

ŠSK při ZŠ Vinařská pořádá v termínu od 18. – 22. 7. 2022 sportovní příměstský tábor pro děti 1. – 5. ročníku pod vedením Mgr. Petry Staňkové, Mgr. Marcely Bromové, Mgr. Ivety Hnykové. Děti se seznámí se základy míčových sportů, atletiky a netradičními sporty (beach volejbal, ringo, kinbal, bränbal, trampolíny, kuželky, bowling).

Informace pro školy a školská zařízení

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete informace vydané MŠMT 19. unora 2022.

Mgr. Květoslav Kolařík - ředitel školy

Informace pro školy a školská zařízení

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete informace vydané MŠMT k testování od 31. ledna 2022.

Mgr. Květoslav Kolařík - ředitel školy