logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Výchovný poradce

Výchovnými poradkyněmi na naší škole jsou Mgr., Bc. Hana Fábriová a Mgr. Radka Bendlmajerová, která zároveň působí na škole i jako kariérový poradce. Pomůžou Vám s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí. Poskytnou odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování základní školy.

Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí zabývajících se specializovanou péčí o mládež (Pedagogicko-psychologická poradna, Krizové centrum, IPS ÚP, sociální kurátoři, lékaři, policie). Úzce spolupracuje s třídními učiteli, ředitelem školy a metodikem prevence.

Výchovný poradce hledá řešení v případě, že se vyskytnou problémy ovlivňující spokojenost dětí s dosaženými výsledky ve škole i v životě. Jedná se především o:

  • nesoulad s vynaloženým úsilím a dosaženými výsledky žáka
  • poruchy učení a chování, jako jsou dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita, hypoaktivita, LMD
  • porušování školního řádu
  • vzájemné ubližování, projevy násilí a jiné nežádoucí jevy
  • užívání návykových látek
  • opakované zapomínání školních pomůcek či neplnění školních povinností
  • nedorozumění mezi jednotlivými dětmi
  • připadnou špatnou komunikaci mezi žákem a vyučujícím
  • zvládání zátěžových situací ve škole i v rodině (např. rozchod rodičů)
  • přechod žáků na střední školy (podávání přihlášek, výběr školy, apod.)

Konzultační hodiny

pondělí 14.30 – 15.00

možno i v jiný termín po předchozí domluvě

Kontakt

Mgr., Bc. Hana Fábriová

I. stupeň, žáci s potřebou podpůrných opatření

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 734 445 635

 

Mgr. Radka Bendlmajerová

II. stupeň, neomluvené hodiny, kariérové poradenství

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 734 445 635

Dokumenty ke stažení