logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Inovativní vzdělávání na Vinařské

Naše základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Inovativní vzdělávání na Vinařské, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000686, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu – práce školního asistenta v základní škole
  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD
  • inovativní vzdělávání žáků v základní škole a ve školní družině

Doba realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

sablony logotyp