logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Povinně zveřejňované informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

 

1. Název

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní spojení

ZŠ Vinařská, Vinařská 1016/6, Ústí nad Labem 400 01

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

ZŠ Vinařská, Vinařská 1016/6, Ústí nad Labem 400 01

4.3. Úřední hodiny

Po – Pá 7.30 – 14.30

4.4. Telefonní čísla

4.5. Číslo faxu

organizace nepoužívá

4.6. Adresa internetové stránky

www.zsvinarska.cz

4.7. Adresa e-podatelny

organizace nepoužívá

4.8. Další elektronické adresy, ID DS: sc828km

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 251061852/0300 ČSOB

6. IČO

44555229

7.DIČ

organizace nepoužívá

8. Dokumenty

8.1. Dokumenty školy

8.2. Rozpočet

8.2.1. Očekáváné plnění rozpočtu 2023

8.2.2. Rozpočet na rok 2024

8.2.2. Střednědobý výhled rozpočtu 2025-26

8.3 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2021

9. Žádosti o informace

Místo: sekretariát školy v úředních hodinách

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo: sekretariát školy v úředních hodinách

11. Opravné prostředky

Místo: sekretariát školy v úředních hodinách

Lhůta: do 30 dnů po obdržení rozhodnutí

Způsob: písemně na sekretariátu školy

12. Formuláře

13. Oznamovací systém – Interní systém pro oznamování protiprávního jednání