logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Poradenská zařízení

Na této stránce najdete kontakty na poradenská zařízení a psychologická pracoviště.


Pedagogicko–psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Ústí nad Labem

Čelakovského 703/2, 400 07 Ústí nad Labem

tel. 475 532 803; 770 192 218; 602 365 969

 

Speciálně pedagogické centrum Demosthenes

Mírová 2, Ústí nad Labem (Severní Terasa), 400 11

tel. 411 198 976, mobil: 727 805 170

 

Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole, Mateřské škole a Praktické škole v Ústí nad Labem

Pod Parkem 2788, Ústí nad Labem 40011

tel. 602 894 885, 778 529 650

 

Speciálně pedagogické centrum Teplice

Trnovanská 1331, Teplice

Mgr. Vanda Korandová - ředitelka, spec. pedagog

tel. 417 537 428

 

Centrum psychologie s.r.o.

Mgr. Diana Pavljuk, Krupská 30, Teplice

tel. 722 977 156

 

Mgr. Marta Horká, ambulance klinické a poradenské psychologie

Masarykova 119/208, Ústí nad Labem (péče za přímou úhradu)

tel. 724 529 496

 

PhDr. Yveta Mikuličová, soukromá psychologická praxe

Poliklinika Střekov, Novosedlické náměstí 1390/ 1, Ústí nad Labem

tel. 739 440 132

 

Klinická logopedie Ústí nad Labem s.r.o., Mgr. Pečivová

Mírová 2700, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa

tel. 602 152 241

 

PÉXIS - Centrum psychosomatické péče

Šrámkova 38, Ústí nad Labem

tel. 702 057 975

 

Středisko výchovné péče Ústí nad Labem - ambulantní oddělení

Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem

tel. 475 240 010