logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy

Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy - obor fyzika, chemie a biologie

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003969

Projekt řeší rekonstrukci zastaralé učebny zaměřené na přírodní vědy - konkrétně obory fyzika, chemie a biologie/přírodopis a nezbytné bezbariérové úpravy v prostorách školy.

V rámci projektu je konkrétně realizována rekonstrukce učebny přírodních věd a její vybavení nábytkem, učební pomůckami a moderní IT technologií, dále výstavba bezbariérového sociálního zařízení, pořízení schodolezu pro zajištění bezbariérového přístupu v prostorách školy a výsadbu venkovního arboreta.

Vybudovaná učebna,  nově pořízené vybavení a  bezbariérové sociální zařízení přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků, zejména v oborech obor fyzika, chemie a biologie a k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.

Projekt je finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

logo fyzika