logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu od 1. září 2020. Nabízíme možnost přihlášení bezlepkové diety a 5x týdně výběr ze 2 jídel. 


Registrace strávníků a prodej obědů

 • každý pracovní den v měsíci od 7.00 do 7.55

Kontakt

 • Miroslav Opa – vedoucí ŠJ
 • telefon – 734 445 633
 • email – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kategorie strávníků

 • cena stravného pro jednotlivé dětské kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném roce
 • důchodcům, kteří při odchodu do důchodu pracovali u organizace (dále jen „vlastní důchodci“), se podle odst. 6 § 3 vyhlášky 84/2005 Sb. poskytuje jedno hlavní jídlo denně za sníženou úhradu
 • za zaměstnance školy se považují i zaměstnanci, se kterými je uzavřena platná dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti (dále jen „zaměstnanci na dohodu“)

Ceník obědů

Strávník Cena oběda
žáci 5 – 6 let 25,-
žáci 7 – 10 let  25,- 
žáci 11 – 14 let 27,-
žáci 15 let a více 28,-
zaměstnanci školy 34,-
zaměstnanci na dohodu 34,-
vlastní důchodci 34,-
cizí strávníci 80,-

Výdej stravy

 • výdej obědů pro cizí strávníky a vlastní důchodce od 11.00 do 11.30
 • výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ od 11.45 do 13.45
 • žáci nemají nárok na odebrání stravy za sníženou úhradu, pokud nebyli přítomni ve škole - první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole (zástupce žáka může oběd vyzvednout do jídlonosiče nyní pouze v době 11.00 – 11.30)
 • zaměstnancům školy náleží strava za sníženou úhradu, pokud jejich přítomnost v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny

Platba stravného

Stravné se hradí

 • hotovostí v kanceláři vedoucího školní jídelny (dále jen „ŠJ“) a to zálohově předem na měsíc v odůvodněných případech na jednotlivé dny (rozhoduje vedoucí ŠJ)
 • inkasem zálohově předem za objednané obědy na bankovní účet: 251061852/0300
 • příjem hotovostních plateb je každý pracovní den v měsíci od 7.30 – 7.55, dále první a poslední pracovní den v měsíci od 7.00 do 7.55 a od 14.00 do 16.00
 • pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytovat
 • přeplatky za odhlášené obědy jsou převáděny do dalšího období a stravné je o ně sníženo
 • na konci školního roku, při přestupu žáka nebo na vyžádání strávníka je přeplatek vrácen v hotovosti

Informace pro strávníky platící v hotovosti

Pokud na Vašem účtu zůstane přeplatek (odhlášením stravy během měsíce), bude převeden do dalšího měsíce. Neznamená to však, že je automaticky přihlášena strava na 1. den následujícího měsíce. Oběd je třeba objednat.

Návod pro platbu inkasem

 • povolíte inkaso ve prospěch školy do 650 Kč
 • vyplníte přihlášku a donesete ji vedoucímu školní jídelny
 • obědy jsou automaticky přihlášeny na každý měsíc, takže hlídáte pouze odhlášky. Pokud je strávník nemocen na přelomu měsíce, je třeba odhlásit obědy i v měsíci novém

Přihlašování a odhlašování stravy

 • přihlašování strávníků se provádí v kanceláři vedoucího ŠJ
 • odhlašování je možné osobně v kanceláři vedoucího ŠJ, telefonicky na tel: 734 445 633, emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo prostřednictvím webových stránek školy v programu VIS Strava.cz - vždy nejpozději 24 hodin předem
 • v době prázdnin a ředitelského volna jsou obědy automaticky odhlášeny každému strávníkovi
 • neodhlášená strava je strávníkovi účtována, náhrada za neodhlášenou stravu se neposkytuje