logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu od 1. září 2022. Nabízíme možnost přihlášení bezlepkové diety a 5x týdně výběr ze 2 jídel. 


Kontakt

 • Miroslav Opa – vedoucí ŠJ
 • telefon – 734 445 633
 • email – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kategorie strávníků

 • cena stravného pro jednotlivé dětské kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném roce
 • důchodcům, kteří při odchodu do důchodu pracovali u organizace (dále jen „vlastní důchodci“), se podle odst. 6 § 3 vyhlášky 84/2005 Sb. poskytuje jedno hlavní jídlo denně za sníženou úhradu
 • za zaměstnance školy se považují i zaměstnanci, se kterými je uzavřena platná dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti (dále jen „zaměstnanci na dohodu“)

Ceník obědů

Strávník Cena oběda
žáci 5 – 6 let 28,-
žáci 7 – 10 let  28,- 
žáci 11 – 14 let 30,-
žáci 15 let a více 31,-
zaměstnanci školy 37,-
zaměstnanci na dohodu 37,-
vlastní důchodci 37,-
cizí strávníci 83,-

Výdej stravy

 • výdej obědů pro cizí strávníky a vlastní důchodce od 11.30 do 11.45
 • výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ od 11.45 do 14.00
 • žáci nemají nárok na odebrání stravy za sníženou úhradu, pokud nebyli přítomni ve škole - první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole (zástupce žáka může oběd vyzvednout do jídlonosiče nyní pouze v době 11.30 – 11.45)
 • zaměstnancům školy náleží strava za sníženou úhradu, pokud jejich přítomnost v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny

Platba stravného

Stravné se hradí

 • inkasem zálohově předem za objednané obědy na bankovní účet: 267623012/0300
 • pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytovat
 • přeplatky za odhlášené obědy jsou převáděny do dalšího období a stravné je o ně sníženo
 • na konci školního roku, při přestupu žáka nebo na vyžádání strávníka je přeplatek vrácen v hotovosti

Návod pro platbu inkasem

 • povolíte inkaso ve prospěch školy do 850 Kč
 • vyplníte přihlášku a donesete ji vedoucímu školní jídelny
 • obědy jsou automaticky přihlášeny na každý měsíc, takže hlídáte pouze odhlášky. Pokud je strávník nemocen na přelomu měsíce, je třeba odhlásit obědy i v měsíci novém

Přihlašování a odhlašování stravy

 • přihlašování strávníků se provádí v kanceláři vedoucího ŠJ
 • odhlašování obědů je možné osobně v kanceláři vedoucího ŠJ, telefonicky na tel: 734 445 633, emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo prostřednictvím webových stránek školy v programu VIS Strava.cz - vždy nejpozději 24 hodin předem
 • v době prázdnin a ředitelského volna jsou obědy automaticky odhlášeny každému strávníkovi
 • neodhlášená strava je strávníkovi účtována, náhrada za neodhlášenou stravu se neposkytuje