logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

7.A

 

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Martin Šuma

Počet žáků: 17

Kmenová učebna: 3. patro

 

 7A 001


 

7.B

 

Třídní učitelka: Ing. Luboš Nežerný

Asistent pedagoga: Olena Popova

Počet žáků: 21

Kmenová učebna: 2. patro

 

7B 001 

 

 

 


 

8.A

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Romana Zepřalková

Počet žáků: 22

Kmenová učebna: 3. patro

 

 

8A 001 

 

8.B

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Černá

Asistent pedagoga: Petra Martínková

Počet žáků: 27

Kmenová učebna: 3. patro

 

 8B 001

 

 

9.A

 

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Jana Fajtová

Počet žáků: 16

Kmenová učebna: 3. patro

 

 9A 001

 

 

 

9.B

 

Třídní učitelka: Mgr. Jana Tůmová

Počet žáků: 13

Kmenová učebna: 2. patro

 

 9B 001


 

Přípravná třída

Práce v přípravné třídě je zaměřena na cílevědomý a systematický rozvoj schopností a dovedností s cílem připravit je na bezproblémový vstup do 1. třídy. Děti pracují podle tématických plánů formou řízených, spontánních a relaxačních metod. Přihlíží se k individuálním potřebám dítěte s využitím podpůrných pomůcek, pracovních sešitů, interaktivní tabule aj.

Zaměřujeme se na samostatnost, získávání pracovních návyků a rozvoji v oblastech grafomotoriky, zrakové vnímání, paměť, pozornost a soustředění, sluchové, prostorové a časové vnímání, základní matematické představy, rozvoj řeči.

Součástí vzdělávacího procesu jsou akce školní i mimo školní, pro děti z přípravky plavání, bruslení.

přípravka masopustpřípravka plavánípřípravka velikonoce

Školní družina

Školní družina (ŠD) je součástí naší ZŠ. Ke své činnosti využívá tří heren pro žáky I. stupně ZŠ. Družina nabízí dětem bohaté pracovní, výtvarné, sportovní, rekreační a odpočinkové zájmové činnosti. Bezproblémově se prolíná se zájmovými kroužky a dalšími aktivitami ZŠ.

Školní klubovna

školní klubovnaŠkolní klubovna je určena pro žáky, kteří nemají možnost jet domů v časovém úseku mezi výukou a následným tréninkem svého sportovního klubu. Po celou dobu je zde pedagogický zaměstnanec, který drží dozor nad žáky, případně s nimi napíše domácí úkol, či poskytne doučování.

Žáci si mohou do školní klubovny přinést své oblíbené společenské, deskové a jiné vhodné hry.

Zájmové kroužky ve školním roce 2023/24

Název kroužkuUrčeno proVedoucí kroužkuMístoDen a časCena
Drobné pohybové hry 0.-4. roč. Jana Luprichová tělocvična po - 13.30-14.15 300 Kč
Výtvarný kroužek 1.-9. roč. Mgr. Anežka Křelinová kmenová učebna út - 14.00-15.30 350 Kč
Stolní tenis 0.-9. roč. Petra Heráková chodba 1. patro

út - 14.00-14.45
pá - 14.00-14.45

300 Kč
Basketbal 6.-9. roč. Mgr. Květoslav Kolařík tělocvična st - 7.00-7.45  300 Kč
Horolezectví 0.-9. roč. Mgr. Martin Pilař
Bc. Filip Čech
tělocvična v průběhu týdne a dle domluvy s dětmi 300 Kč
BASTA
přípravka
0.-5. roč Radka Bandasová  tělocvična pá - 14.30-15.15  
Robotika a programování 6.-9. roč. Mgr. Miroslav Kašpar učebna informatiky út - 7.00-7.45 300 Kč
English Club 7.-9. roč. Mgr. Barbora Kudělová  kmenová učebna čt - 14.00-14.45 300 Kč
Keramika 0.-9. roč. Alexandra Fučová  kmenová učebna   300 Kč

 

Přihlášku vyplňte, prosím, do pondělí 15. září 2023

Platba bude provedena prostřednictvím školní pokladny.