logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Vinařská

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základní škole Vinařská byl v loňském roce založen spolek Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Vinařská 1016/6, z.s. (dále jen SRPŠ). Z příspěvků vybraných pro školní rok 2019/2020 bylo čerpáno na výtvarné pomůcky, odměny pro nejlepší žáky za 1. pololetí, odměny při mikulášské nadílce, materiál pro rozloučení s 9. ročníky. V plánu bylo financovat akce pořádané školou – výchovné koncerty, výlety jednotlivých tříd atd.

Pokyny k bezpečností situaci na ZŠ Vinařská

Vážení zákonní zástupce, milí žáci,

zde najdete pokyny k bezpečnostní situaci na naší škole.

Mgr. Květoslav Kolařík - ředitel školy

Důležité upozornění

Vážení zákonní zástupci, žáci, 

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů bude od čtvrtka 10. 9. 2020 platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém České republice. Ve škole se to týká společných prostor, např. vestibulu, šaten, chodeb, WC, školní jídelny a dalších prostor. ŽÁK BEZ ROUŠKY NEBUDE DO ŠKOLY VPUŠTĚN!!! Prosím, poučte žáky, jak zacházet s rouškou a kde ji používat. Připomeňte důležitost dalších opatření: rozestupy a hygienu rukou.

Mgr. Martin Pilař - zástupce ředitele

Zimní pobyt na horách

Školní sportovní klub AŠSK ČR

při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6,p.o., pobočný spolek

pořádá

výchovně - ozdravný pobyt pro žáky 2. - 5.  ročníku

Manuál pro žáky a zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

zde najdete manuál v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy

Sešity na školní rok 2020/2021

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete seznam sešitů na školní rok 2020/2021. Neplatí pro žáky, jež si objednali sady sešitů prostřednictvím školy (do 15. června 2020).

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu od 1. září 2022. Nabízíme možnost přihlášení bezlepkové diety a 5x týdně výběr ze 2 jídel. 


Kontakt

 • Miroslav Opa – vedoucí ŠJ
 • telefon – 734 445 633
 • email – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kategorie strávníků

 • cena stravného pro jednotlivé dětské kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném roce
 • důchodcům, kteří při odchodu do důchodu pracovali u organizace (dále jen „vlastní důchodci“), se podle odst. 6 § 3 vyhlášky 84/2005 Sb. poskytuje jedno hlavní jídlo denně za sníženou úhradu
 • za zaměstnance školy se považují i zaměstnanci, se kterými je uzavřena platná dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti (dále jen „zaměstnanci na dohodu“)

Ceník obědů

Strávník Cena oběda
žáci 5 – 6 let 28,-
žáci 7 – 10 let  28,- 
žáci 11 – 14 let 30,-
žáci 15 let a více 31,-
zaměstnanci školy 37,-
zaměstnanci na dohodu 37,-
vlastní důchodci 37,-
cizí strávníci 83,-

Výdej stravy

 • výdej obědů pro cizí strávníky a vlastní důchodce od 11.30 do 11.45
 • výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ od 11.45 do 14.00
 • žáci nemají nárok na odebrání stravy za sníženou úhradu, pokud nebyli přítomni ve škole - první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole (zástupce žáka může oběd vyzvednout do jídlonosiče nyní pouze v době 11.30 – 11.45)
 • zaměstnancům školy náleží strava za sníženou úhradu, pokud jejich přítomnost v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny

Platba stravného

Stravné se hradí

 • inkasem zálohově předem za objednané obědy na bankovní účet: 267623012/0300
 • pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytovat
 • přeplatky za odhlášené obědy jsou převáděny do dalšího období a stravné je o ně sníženo
 • na konci školního roku, při přestupu žáka nebo na vyžádání strávníka je přeplatek vrácen v hotovosti

Návod pro platbu inkasem

 • povolíte inkaso ve prospěch školy do 850 Kč
 • vyplníte přihlášku a donesete ji vedoucímu školní jídelny
 • obědy jsou automaticky přihlášeny na každý měsíc, takže hlídáte pouze odhlášky. Pokud je strávník nemocen na přelomu měsíce, je třeba odhlásit obědy i v měsíci novém

Přihlašování a odhlašování stravy

 • přihlašování strávníků se provádí v kanceláři vedoucího ŠJ
 • odhlašování obědů je možné osobně v kanceláři vedoucího ŠJ, telefonicky na tel: 734 445 633, emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo prostřednictvím webových stránek školy v programu VIS Strava.cz - vždy nejpozději 24 hodin předem
 • v době prázdnin a ředitelského volna jsou obědy automaticky odhlášeny každému strávníkovi
 • neodhlášená strava je strávníkovi účtována, náhrada za neodhlášenou stravu se neposkytuje

Kariérové poradenství

Kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat žáky a žákyně při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby vzdělávání a rozvoji kariéry.

Na naší škole tuto pozici zastává Mgr. Radka Bendlamjerová.


S vycházejícími žáky navštěvujeme každý rok veletrh vzdělávání, kde obdrží Atlas školství se seznamem všech středních škol v daném kraji a informace o jednotlivých středních školách.

Ve spolupráci s Úřadem práce v Ústí nad Labem mohou žáci absolvovat testování metodou COMDI, kdy výsledky testu ukážou možnou profesní orientaci, vědomosti, schopnosti, vlastnosti, typ osobnosti a profesní předpoklady.

V loňském školním roce jsme se připojili také k projektu KARIPO, který byl vytvořen k podpoře kariérového poradenství a umožňuje nám blíže poznat prostředí některých středních škol, významných firem a také seznámení s webovou aplikací SALMONDO, která nám nabízí testování žáků přímo v naší škole.

Více informací naleznete na https://www.infoabsolvent.cz/

 

Konzultační hodiny

pondělí 14.30 – 15.00

možno i v jiný termín po předchozí domluvě

Kontakt

Mgr. Radka Bendlmajerová

email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.