logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

Moderní výuka

logo projekt kvalitni vzdelavani

Výzva č. 57 OPVK

Název projektu

CZ.1.07/1.1.00/57.0426 Moderní výuka

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních..

Klíčové aktivity

  • Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy – umožní nákup pomůcek a materiálu pro rozvoj technických předmětů na škole.
  • Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém formou blended learningu.

 

Integrace ICT do výuky

logo projekt kvalitni vzdelavanilogo projekt kvalitni vzdelavani

Název projektu

CZ.1.07/1.3.00/51.0022 – Integrace ICT do výuky

Typ projektu

projekt financován z fondů EU v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvě č. 51 OP VK

Cílová skupina

20 zapojených pedagogů školy

Zadání projektu

Projekt Integrace ICT do výuky řeší modernizaci výuky na 44 základních a středních školách směrem k metodicky promyšlené integraci ICT do výuky. Základní metodou práce je individuální přístup k učitelům formou mentoringu, na jehož kvalitu a rozsah klademe vysoký důraz. Úspěšně podpořený pedagog dále absolvuje minimálně tři školení DVPP, které si škola může vybrat z nabídky několika školení. V projektu se zabýváme využíváním tabletů a notebooků ve výuce.

Trvání projektu

1. 9. 2014 – 30. 7. 2015

 

EU – Peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu EU – peníze školám, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole Vinařská. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

logo projekt kvalitni vzdelavaniDatum zahájení projektu

1. dubna 2011

Předpokládané datum ukončení projektu

30. září 2013

Digitální učební materiály

  • zde najdete několik digitálních učebních materiálů (DUMů) vytvořených našimi pedagogy v programu SMART Notebook, Microsoft PowerPoint a Microsoft Word – ukázka ve formátu PDF (pouze pro čtení)
  • v případě zájmu je celá sada DUMů v originalním formátu k dispozici u ředitele školy

bude aktualizováno

Vinařská pro děti, děti pro Vinařskou

logo projekt kvalitni vzdelavani

Občanské sdružení Vinařská sportovní o. s. se snaží aktivně podporovat žáky naší školy.

Cílem projektu Vinařská pro děti, děti pro Vinařskou je podpora zdravých svačin, sportovního oblečení, sportovních soustředění, druhých učebnic a celkového zlepšení podmínek pro aktivní sportovce a členy občanského sdružení.

Projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč z Fondu Ústeckého kraje.

Do projektu bylo zapojeno 42 žáků naší školy.

logo projekt kvalitni vzdelavani

Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy

Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy - obor fyzika, chemie a biologie

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003969

Předmětem projektu byla rekonstrukce zastaralé učebny zaměřené na přírodní vědy - konkrétně obory fyzika, chemie a biologie/přírodopis a nezbytné bezbariérové úpravy v prostorách školy.

V rámci projektu byla konkrétně realizována rekonstrukce učebny přírodních věd a její vybavení nábytkem, učební pomůckami a moderní IT technologií, dále výstavba bezbariérového sociálního zařízení, byl pořízen schodolez pro zajištění bezbariérového přístupu v prostorách školy a realizována výsadba venkovního arboreta.

Vybudovaná učebna, nově pořízené vybavení a bezbariérové sociální zařízení nyní přispívá k rozvoji klíčových kompetencí žáků, zejména v oborech obor fyzika, chemie a biologie a k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.

Projekt byl finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu

 

logo fyzika

Šablony III

článek se upravuje