logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Zimní pobyt na horách

Školní sportovní klub AŠSK ČR

při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6,p.o., pobočný spolek

pořádá

výchovně - ozdravný pobyt pro žáky 2. - 5.  ročníku

 

Termín: 17.1. – 22.1. 2021 (neděle -pátek)

Místo: Příchovice – rozhraní Jizerských hor a Krkonoš

Ubytování: Chata U Kostela

Strava: 5x denně, pitný režim

Program: výuka, sport, rekreace

Pedagogický dozor: pedagogové naší ZŠ a vedoucí sportovního klubu

Doprava: autobusem

Vedoucí pobytu: Mgr. Martin Pilař - zástupce ředitele

Cena: 3.200,- Kč - zahrnuje dopravu, ubytování, stravu, rekreační poplatek, kvalifikovaný doprovod; nezahrnuje vleky pro lyžaře, kapesné

Způsob platby: dle splátkového kalendáře na účet sportovního klubu (271921979/0300; do sdělení pro příjemce uvést „ZPH, třída, příjmení žáka“- např. ZPH, 3.A, Novák)

  • do 27. 9. 2019      1 000 Kč
  • do 27. 10. 2019    1 100 Kč
  • do 27. 11. 2019    1 100 Kč

Storno poplatky: za odhlášení z pobytu po závazném přihlášení, bude účtováno storno až do výše 2 000 Kč.

Závazná přihláška = první splátka.

 

Upozornění:

V případě zrušení ubytování v penzionu objednatelem před nástupem na ubytování v penzionu z kvalifikovaných důvodů (úřední zákaz pořádání pobytu z důvodu epidemie stanovený hygienikem, nařízení vlády, přírodní katastrofa apod.), bude po dohodě s poskytovatelem sjednán náhradní termín ubytování v penzionu (např. při zrušení lyžařského kurzu může být sjednán letní tábor ve stejném počtu účastníků a dnů pobytu).

Pokud bude ubytování v penzionu zrušeno z jakéhokoli důvodu na straně poskytovatele ubytování (např. zničení objektu požárem, havárie v objektu, výskyt epidemiologického onemocnění apod.), bude uhrazená částka vrácena v plné výši.