logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

Miniburza středních škol

V úterý 26. listopadu 2019 navštívily třídy 9.A a 9.B Miniburzu středních škol v hotelu Clarion. Každý deváťák si zde mohl zjistit informace o střední škole, na které by v budoucnu rád studoval.

Mgr. Radka Bendlmajerová

Projekt České středohoří – Varhošť

Ve třetí části projektu jsme se společně se 7.A a 7.B vydali na rozhlednu Varhošť, ze které je krásný výhled na údolí Labe a jeho osm zakřivení (ojedinělý jev – pohled na České středohoří od hradu Hazmburk až po Sněžník). Bohužel nám počasí moc nepřálo (viz přiložené fotografie). Celý výlet se změnil tak trochu v adrenalinový přechod a soutěž, kdo vícekrát upadne a bude více špinavý. Přesto si myslím, že projekt splnil svůj účel, a to stmelení kolektivu, pobyt na čerstvém vzduchu a krásné zážitky… Žáci opět vypracují prezentaci a budou ohodnoceni pěknou známkou, tentokrát v předmětu zeměpis…

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Martin Šuma – vedoucí projektu

Jump aréna

ŠSK při ZŠ Vinařská pořádal v neděli 24. 11. 2019 sportovní dopoledne v Jump aréně Ústí nad Labem. Za dozoru instruktorů a našich vyučujících si děti vyzkoušely různé atrakce, soutěžily v jump volejbale a jump basketbalu, předváděly akrobatické prvky, snažily se zdolat lezeckou stěnu.

Všichni si to užili a věříme, že se zúčastní i dalších sportovních akcí ŠSK.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Petra Staňková, Petra Kozová

30. výročí sametové revoluce

Od Sametové revoluce uplynulo 30 let a zaměstnanci ZŠ Vinařská se rozhodli při příležitosti tohoto významného výročí trochu přiblížit našim žákům dobu před revolucí a samotné události 17. listopadu 1989. Po celý týden se tomuto tématu věnovali v rámci různých předmětů, ale také dostali za úkol vyzpovídat doma rodiče a prarodiče. Významnou úlohu plnila i výstava, kterou škole zapůjčila organizace YMCA.

Všechny zmíněné aktivity vyvrcholily 15. listopadu v projektovém dnu. Žáci druhého stupně byli rozděleni do 8 skupin napříč ročníky. Každá skupina postupně navštívila 8 místností, ve kterých na ně čekaly zajímavé prezentace, vyprávění a výstavy. Zároveň zde také plnili úkoly, za které sbírali body. Na konci dne proběhlo zhodnocení a vyhlášení pořadí.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy

ŠD – Dýňování

Jako každý rok, tak i letos školní družina uspořádala Dýňování. Děti a jejich rodinní příslušníci se snažili vydlabat a nazdobit dýni tak, aby byla ta nejhezčí. Všechny děti byly odměněny za svoji snahu. Dýně jsou vystaveny v atriu školy.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Bc. Petra Kozová – vychovatelka ŠD

Anglické představení - One Day In London

Ve středu 13. listopadu 2019 žáci 7. – 9. ročníků navštívili Veřejný sál Hraničář, kde zhlédli anglické představení londýnské divadelní společnosti. Představení, nazvané One Day In London, mělo za cíl zejména žákům přiblížit používání angličtiny v praxi tak, aby viděli, jak probíhá komunikace při rutinních situacích. V představení byly použity a vysvětleny neotřelé fráze a výrazy z každodenního života. Celá show se nesla v komediálním duchu, a proto se naši žáci nejen vzdělávali, ale také dobře bavili.

Mgr. Romana Zepřalková

Projekt České středohoří – Děčín

Žáci 7.A a 7.B se 21. října 2019 zúčastnili druhé části projektu České středohoří a navštívili nově zrekonstruovaný zámek v Děčíně. Počasí super a samotné interiéry a prohlídkový okruh s názvem „Zlatá léta“ nevyjímaje.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Martin Šuma – třídní učitel

ŠD – Rukodělné činnosti

V rámci dalšího projektového dne se v pondělí 21. října seznámila děvčata a dva dobrovolníci z řad chlapců ze ŠD se šicím strojem a dalšími rukodělnými činnostmi jako je šití, vyšívání, pletení či háčkování.

V první části tohoto odpoledne se děti seznámily (za pomoci počítačové techniky – internetu) jak vypadaly šicí stroje v dřívějších dobách (šlapací, skříňkové či kufříkové na elektrický pohon). Dále si mohly na vlastní oči prohlédnout skříňkový šicí stroj, který máme i u nás na škole a paní švadlena, která nás celým odpolednem provázela, ukázala dětem, jak se na stroji šije. Seznámila je i s mnoha pomůckami, které ke své práci potřebuje (metr, křída, nitě,…). Děti shlédly i ukázky pletení a háčkování, prohlédly si pletací jehlice, háčky, příze a vlny.

V druhé polovině odpoledne si pak mohly některé činnosti vyzkoušet v praxi. Navlékaly nitě, dělaly na nich uzlíky a další činnosti. Nakonec si všichni mohli přišít knoflík, pravděpodobně svůj první v životě.

Po celou dobu této akce byla přítomna i odborná poradkyně, paní švadlena, která s dětmi ušila i vzorový sáček na bylinky.

Odpoledne mělo u děvčat velký ohlas, některá druhý den již přinesla ukázat své první ušité výrobky, proto věříme, že jim chuť do práce dlouho vydrží a těšíme se, čím nás ještě překvapí.

Další družinovou akci, která nás v brzké době čeká, je 8. listopadu 2019 Dýňobraní.

Zde si můžete prohlédnout fotogorafie.

Anna Šťovíčková – vedoucí ŠD

Drakiáda

Pondělní teplý slunečný den a Drakiáda, snad lepší spojení být nemohlo.

V rámci projektu Patron žáci 9. a 1. tříd společně vyrazili na louku vedle nemocnice a užili si krásné chvíle. Dráčci se krásně vznášeli směrem k obloze – někomu lépe, někomu hůře. Akce se vydařila, děti nadšeně pobíhaly ve snaze zvednout draka co nejvýš.Všichni byli odměněni malou sladkostí a diplomem.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Soňa Nebeská – třídní učitelka