logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

7.A

 

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Bromová

Počet žáků: 20

Kmenová učebna: 2. patro

7A

7.B

 

Třídní učitel: Mgr. Petra Staňová

Počet žáků: 22

Kmenová učebna: 2. patro

7B 

8.A

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Radka Bendlmajerová

Počet žáků: 20

Kmenová učebna: 3. patro

8A

8.B

Třídní učitelka: Mgr. Martin Šuma

Asistent pedagoga: Romana Hieková

Počet žáků: 15

Kmenová učebna: 2. patro

8B

9.A

 

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Romana Zepřalková

Asistent pedagoga: Renata Kubínová

Počet žáků: 15

Kmenová učebna: 3. patro

9A

9A2

9.B

 

Třídní učitelka: Bc. Barbora Černá

Asistent pedagoga: Helena Brejchová

Počet žáků: 15

Kmenová učebna: 3. patro

9B 

Přípravná třída

Přípravná třída (bude otevřena v září 2020) je určena dětem s odkladem školní docházky a 5letým dětem narozených 1. 9. 2014 až 31. 12. 2014.

Práce v přípravné třídě je zaměřena na cílevědomý a systematický rozvoj schopností a dovedností s cílem připravit je na bezproblémový vstup do 1. třídy. Děti pracují podle tématických plánů formou řízených, spontánních a relaxačních metod. Přihlíží se k individuálním potřebám dítěte s využitím podpůrných pomůcek, pracovních sešitů, interaktivní tabule aj.

Zaměřujeme se na samostatnost, získávání pracovních návyků a rozvoji v oblastech grafomotoriky, zrakové vnímání, paměť, pozornost a soustředění, sluchové, prostorové a časové vnímání, základní matematické představy, rozvoj řeči.

Součástí vzdělávacího procesu jsou akce školní i mimo školní, pro děti z přípravky plavání, bruslení.

přípravka masopustpřípravka plavánípřípravka velikonoce

Školní družina

Školní družina (ŠD) je součástí naší ZŠ. Ke své činnosti využívá tří heren pro žáky I. stupně ZŠ. Družina nabízí dětem bohaté pracovní, výtvarné, sportovní, rekreační a odpočinkové zájmové činnosti. Bezproblémově se prolíná se zájmovými kroužky a dalšími aktivitami ZŠ.

Školní klubovna

školní klubovnaŠkolní klubovna je určena pro žáky, kteří nemají možnost jet domů v časovém úseku mezi výukou a následným tréninkem svého sportovního klubu. Po celou dobu je zde pedagogický zaměstnanec, který drží dozor nad žáky, případně s nimi napíše domácí úkol, či poskytne doučování.

Žáci si mohou do školní klubovny přinést své oblíbené společenské, deskové a jiné vhodné hry.