logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

ŠD – Předávání vánočních dárků

Ani letos nezapomněly děti ze ŠD na babičky a dědečky z nedalekého domova důchodců a jako v minulých letech pro ně vyráběly vánoční dárečky. Věří, že i letos jim udělají radost a zpříjemní vánoční atmosféru jejich domova.

Zde si můžete prohlédnou fotografie.

Anna Šťovíčková – vedoucí školní družiny

ŠD – Kouzelnické vystoupení

Po pátečním „tvoření“ vánočního nepečeného cukroví na děti v pondělí čekala další akce. Tentokrát mezi ně zavítal kouzelník se svým velmi zábavným a zajímavým programem. Úžas a otevřené pusinky hovořily za vše. Vystoupení se všem velmi líbilo a věříme, že nebylo poslední.

A co nás ještě čeká do konce kalendářního roku? V pondělí (16. 12.) se uskuteční již tradiční diskotéka s tancem, soutěžemi a ochutnávkou cukroví.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Anna Šťovíčková – vedoucí ŠD

ŠD – Vánoční cukroví

V rámci dalšího projektového dne se v pátek 6. prosince 2019 uskutečnila další akce tohoto druhu.

Odpoledne bylo opět rozděleno do dvou částí, kdy v té první se děti seznámily (za pomoci foto galerie na internetu) s tím, jaké různé druhy cukroví se na Vánoce pečou nebo vyrábí i bez pečení. Dále si vyměňovaly informace, jaké cukroví se peče v jejich rodinách a jak se i ony na této činnosti podílejí. Mezi děti přišla i amatérská „cukrářka“, která je pak spolu s paní vychovatelkou celým odpolednem provázela. Seznámila je i s mnoha svými recepty, které se po generace dědí v jejich rodině a s pomůckami, které je možno při tvorbě cukroví používat.

Druhá polovina odpoledne patřila již výrobě vánočního nepečeného cukroví. Nejprve se zde děti seznámily se surovinami a nástroji, které jsou potřeba při jejich výrobě. Pro toto odpoledne vybraly organizátorky této akce tři druhy nepečeného cukroví – bílé a hnědé vánoční kuličky a tzv. piškotový salám.

V závěru odpoledne si každý z účastníků akce „vytvořil“ své cukroví, které následně i ochutnal a snědl.

Odpoledne mělo velký ohlas hlavně u děvčat, která prý své poznatky hned vyzkouší v praxi při výrobě vánočního cukroví u nich doma.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Anna Šťovíčková – vedoucí ŠD

Miniburza středních škol

V úterý 26. listopadu 2019 navštívily třídy 9.A a 9.B Miniburzu středních škol v hotelu Clarion. Každý deváťák si zde mohl zjistit informace o střední škole, na které by v budoucnu rád studoval.

Mgr. Radka Bendlmajerová

Projekt České středohoří – Varhošť

Ve třetí části projektu jsme se společně se 7.A a 7.B vydali na rozhlednu Varhošť, ze které je krásný výhled na údolí Labe a jeho osm zakřivení (ojedinělý jev – pohled na České středohoří od hradu Hazmburk až po Sněžník). Bohužel nám počasí moc nepřálo (viz přiložené fotografie). Celý výlet se změnil tak trochu v adrenalinový přechod a soutěž, kdo vícekrát upadne a bude více špinavý. Přesto si myslím, že projekt splnil svůj účel, a to stmelení kolektivu, pobyt na čerstvém vzduchu a krásné zážitky… Žáci opět vypracují prezentaci a budou ohodnoceni pěknou známkou, tentokrát v předmětu zeměpis…

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Martin Šuma – vedoucí projektu

Jump aréna

ŠSK při ZŠ Vinařská pořádal v neděli 24. 11. 2019 sportovní dopoledne v Jump aréně Ústí nad Labem. Za dozoru instruktorů a našich vyučujících si děti vyzkoušely různé atrakce, soutěžily v jump volejbale a jump basketbalu, předváděly akrobatické prvky, snažily se zdolat lezeckou stěnu.

Všichni si to užili a věříme, že se zúčastní i dalších sportovních akcí ŠSK.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Petra Staňková, Petra Kozová

30. výročí sametové revoluce

Od Sametové revoluce uplynulo 30 let a zaměstnanci ZŠ Vinařská se rozhodli při příležitosti tohoto významného výročí trochu přiblížit našim žákům dobu před revolucí a samotné události 17. listopadu 1989. Po celý týden se tomuto tématu věnovali v rámci různých předmětů, ale také dostali za úkol vyzpovídat doma rodiče a prarodiče. Významnou úlohu plnila i výstava, kterou škole zapůjčila organizace YMCA.

Všechny zmíněné aktivity vyvrcholily 15. listopadu v projektovém dnu. Žáci druhého stupně byli rozděleni do 8 skupin napříč ročníky. Každá skupina postupně navštívila 8 místností, ve kterých na ně čekaly zajímavé prezentace, vyprávění a výstavy. Zároveň zde také plnili úkoly, za které sbírali body. Na konci dne proběhlo zhodnocení a vyhlášení pořadí.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy

ŠD – Dýňování

Jako každý rok, tak i letos školní družina uspořádala Dýňování. Děti a jejich rodinní příslušníci se snažili vydlabat a nazdobit dýni tak, aby byla ta nejhezčí. Všechny děti byly odměněny za svoji snahu. Dýně jsou vystaveny v atriu školy.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Bc. Petra Kozová – vychovatelka ŠD

Anglické představení - One Day In London

Ve středu 13. listopadu 2019 žáci 7. – 9. ročníků navštívili Veřejný sál Hraničář, kde zhlédli anglické představení londýnské divadelní společnosti. Představení, nazvané One Day In London, mělo za cíl zejména žákům přiblížit používání angličtiny v praxi tak, aby viděli, jak probíhá komunikace při rutinních situacích. V představení byly použity a vysvětleny neotřelé fráze a výrazy z každodenního života. Celá show se nesla v komediálním duchu, a proto se naši žáci nejen vzdělávali, ale také dobře bavili.

Mgr. Romana Zepřalková