logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

Deváťáci v muzeu

Dne 18. února 2022 se oba 9. ročníky zúčastnily výstavy  Muzea v Ústí nad Labem.

Žáci zhlédli novou stálou expozici „Naši Němci“ v celkem 22 výstavních sálech. Obsahem velmi zdařilé výstavy byly dějiny německy mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté století. Děti se tak ocitly v místnosti věnované Karlu IV., nebo v sále, který vystihoval reformační úsilí Čechů a Němců, na barikádě revolučního roku 1848, virtuálně mohly navštívit a dokonce si poslechnout český zemský sněm zmítaný hádkami mezi Čechy a Němci. Žáky zajímala projekce dobových rodinných filmů a celou výstavu zahájila projekční smyčka o významných Němcích žijících na českém území ve 20. století. Společně si vyslechli nahrávky německých starousedlíků, kteří žili v Čechách a na Moravě a kteří mluvili různými dialekty. Bylo možné vidět díla německých modernistických malířů, dopisy Franze Kafky a Maxe Broda, makety hrázděných domů. Autoři výstavy se snažili o vytvoření představy, jak vypadala propaganda politických stran v meziválečném Československu nebo čím procházel člověk označený za Žida, Čecha a Němce v době druhé světové války a těsně po ní. Velmi zaujal nablýskaný prototyp legendárního motocyklu Čechie. Závěr výstavy tvořily repliky pražské kavárny, hospody či starého hotelového pokoje. Zvláště hoši ocenili možnost zahrát si stolní fotbal s mužstvy v dresech starých německých fotbalových klubů.

Obsah výstavy doplnil jak výklady z hodin dějepisu, tak i německého jazyka, či výchovy k občanství. Autorem expozice je Collegium Bohemicum, o. p. s.

Na interaktivní exkurzi doprovodily žáky paní učitelka Mgr. Daniela Nechanická a paní asistentka Romana Hieková.

 

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

muzeum 9r

 

 

Sportovní příměstský tábor 2022

ŠSK při ZŠ Vinařská pořádá v termínu od 18. – 22. 7. 2022 sportovní příměstský tábor pro děti 1. – 5. ročníku pod vedením Mgr. Petry Staňkové, Mgr. Marcely Bromové, Mgr. Ivety Hnykové. Děti se seznámí se základy míčových sportů, atletiky a netradičními sporty (beach volejbal, ringo, kinbal, bränbal, trampolíny, kuželky, bowling).

ŠD - Pohádková olympiáda 2022

Ve čtvrtek 17. února se ve školní družině odehrál již 10. ročník Pohádkové olympiády. Po roční odmlce jsme si opět „pohádkově“ zasoutěžili. I když ještě letos neprobíhala tato soutěž dle svých standartních pravidel (smíšená družstva), děti jistě strávily příjemné odpoledne. V odděleních ŠD byla olympiáda (otázky i další úkoly) přizpůsobená věku žáků navštěvujících jednotlivá oddělení školní družiny.

Všechna družstva byla super a výsledky skoro vyrovnané, proto po zásluze byli nakonec všichni odměněni.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Anna Šťovíčková – vedoucí ŠD

pohadkova olympiada

 

Recyklohraní

V rámci zapojení naší školy do projektu Recyklohraní jsme se tentokrát zúčastnili Soutěže ve sběru starých mobilů. Tuto soutěž jsme v naší škole ZŠ Vinařská rozdělili na dvě části.

Informace pro školy a školská zařízení

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete informace vydané MŠMT 19. unora 2022.

Mgr. Květoslav Kolařík - ředitel školy

Informace pro školy a školská zařízení

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete informace vydané MŠMT k testování od 31. ledna 2022.

Mgr. Květoslav Kolařík - ředitel školy

Lyžařský kurz

Základní škola Ústí nad Labem ve spolupráci se Školním sportovním klubem při Základní škole Ústí nad Labem

pořádá

Lyžařský kurz

ŠD - Třída baví třídu

První družinovou akcí v tomto kalendářním roce se stala v pátek (21. ledna) soutěž snázvem Třída baví třídu.

Avšak v této „covidové“ době proběhla z důvodu karantény a neúčasti mnoha žáků pouze ve III. oddělení ŠD – žáci druhých ročníků (v ostatních odd. ŠD proběhne v náhradním termínu).

Zábavné páteční odpoledne bylo plné tance, zpěvu, ale i sportovních vystoupení. Odpoledne se vydařilo, děti si zasoutěžily a za své výkony (a hlavně překonání trémy) dostaly zasloužené odměny.  A co nás čeká příště?  V únoru každoroční Pohádková olympiáda. Takže čtěte, poslouchejte a dívejte se na pohádky, ať vyhrajete právě vy.

A. Šťovíčková, vedoucí ŠD

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

trida bavi tridu

Přírodovědný kroužek

Od začátku ledna funguje na naší škole vždy v pondělí od 14,00 pro zájemce z řad žáků druhého stupně přírodovědný kroužek. Zatím žáci zkoumali rostliny a živočichy pomocí lupy a mikroskopu a také se seznámili s počítačovou aplikací PASCO. Dále se mohou seznámit s poznáváním rostlin a některých druhů živočichů podle mobilních aplikací a podle literatury a také si vyzkoušet různé přírodovědné pokusy.

Případní další zájemci o činnost kroužku se mohou kdykoliv přihlásit.

Ing. Luboš Nežerný - vedoucí kroužku

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

20220124 141031