logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

ŠD – předání velikonočních dárků v Domově pro seniory na Bukově

Ve středu vyrazila skupinka žáků druhých tříd ze školní družiny na tradiční předávání velikonočních dárků do Domova pro seniory na Bukově. Velikonoční zajíčci, beránci i vajíčka jistě udělají radost babičkám a dědečkům, kteří žijí v tomto nedalekém domově důchodců. 

Anna Šťovíčková - vedoucí ŠD

SD velikonoce 1SD velikonoce 2
 

 

 

 

Uklízeli jsme svět

Stalo se již dobrou tradicí, že se zájemci z řad pedagogů i žáků naší školy už několik let zúčastňují akce Ukliďme svět, kterou v našem městě vždy dvakrát ročně pořádá DDM Ústí. Tentokrát bylo cílem uklidit od odpadků louky nad sídlištěm Žežická.

Sraz účastníků byl ve čtvrtek 7. dubna 2022 v 16,00 u cesty přes louku nad sídlištěm Žežická. Po vyslechnutí instrukcí jsme se pustili do práce.  Opět se nám podařilo sebrat velké množství různých druhů odpadků. Po asi hodině a půl usilovné práce na nás čekalo pohoštění v podobě uzenin, pečiva, sušenek a pití.

Po 18. hodině jsme se rozcházeli ke svým domovům s pocitem užitečně stráveného odpoledne.

Příští úklid proběhne v září.

Ing. Luboš Nežerný

uklidme svet2022

ŠD - Hit Holoměře 2022

Předposlední březnový den proběhla ve školní družině písničková soutěž Hit Holoměře. Odvážlivci z řad žáků od přípravky až po třeťáky předstoupili před své spolužáky plni odhodlání zvítězit se svou písničkou. Všichni, kteří našli odvahu a soutěže se zúčastnili si zaslouží velkou pochvalu. A jaké bylo letošní umístění?

První místo obsadilo duo Anička Hubená (2.A) a Honzík Marvan (2.B) s písní „Srdce nehasnou“, druhé místo patří Honzíkovi Králíkovi (2.B) a na třetí příčce se letos umístila Terezka Hronková (1.B) a zároveň i další pěvecká dvojice – Jindra Němec a Víťa Novotný z přípravného ročníku.

Všem účastníkům gratulujeme k jejich super výkonům, a především k překonání trémy a za odvahu před ostatními vystoupit.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

 

A na co se můžeme těšit v měsíci dubnu? Opět nás čeká další celodružinová akce – Miss a Missák ŠD a na konci měsíce Čarodějnický rej.

Anna Šťovíčková - vedoucí ŠD

hit holomere

Den učitelů

Po dvouleté („covidové“) odmlce proběhla oslava Dne učitelů na naší škole již tradičně v režii našich prvňáčků a deváťáků.

Naši nejmladší žáci se svými nejstaršími spolužáky předávali svým pedagogům dárečky a vyrobené kytičky. Věříme, že jim jejich společná gratulace udělala radost.

Anna Šťovíčková - vedoucí ŠD

den ucitelu

IQlandia Liberec

V úterý 22. března 2022 se třídy 8.A a 8.B v rámci polytechnického vzdělávání vydaly do IQlandie Liberec, aby si zde žáci mohli vyzkoušet získané vědomosti z výuky v praxi.

Pracovní listy, které žáci vyplňovali, byly zaměřené hlavně na M a Př, odpovědi na dané otázky hledali v expozicích MatematikUM a Člověk a jeho schopnosti.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Marcela Bromová, Mgr. Petra Staňová - třídní učitelky

iqlandia

Informace ke změnám mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete informace ke změnám mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 14. března 2022.

Mgr. Květoslav Kolařík - ředitel školy

Recitační soutěž

Dne 3. března 2022 se na naší škole konala recitační soutěž žáků I. stupně. Role recitátora se zhostilo celkem 27 žáků. Své schopnosti předvedli nejlépe, jak uměli. Náleží jim tak velká pochvala nejen za přednes, ale také za odvahu předstoupit před publikum z řad žáků jiných tříd. Všichni zúčastnění obdrželi diplom, záložku do knihy i sladkou odměnu. Porota, která soutěžící hodnotila, vybrala tři nejlepší recitátory.

Na 1. místě se umístila Elizabeth Salava (5. B), od které zazněla báseň Vzpomínka na pravěké doby. 2. místo obsadil Jan Marvan (2. B), který zarecitoval báseň Výstava koček. 3. místo obdržel Vašek Houdek (1. A) za přednes básně Naše kráva strakatá.

Poděkování patří nejen vítězům, ale také všem dětem, které se soutěže zúčastnily.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Anežka Křelinová

recitace

Ztráty a nálezy z lyžařského kurzu

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

po lyžařském kurzu zůstaly zimní kalhoty, ke kterým se nikdo nehlásí. K doptání u pana ředitele.

 

 

Deváťáci v muzeu

Dne 18. února 2022 se oba 9. ročníky zúčastnily výstavy  Muzea v Ústí nad Labem.

Žáci zhlédli novou stálou expozici „Naši Němci“ v celkem 22 výstavních sálech. Obsahem velmi zdařilé výstavy byly dějiny německy mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté století. Děti se tak ocitly v místnosti věnované Karlu IV., nebo v sále, který vystihoval reformační úsilí Čechů a Němců, na barikádě revolučního roku 1848, virtuálně mohly navštívit a dokonce si poslechnout český zemský sněm zmítaný hádkami mezi Čechy a Němci. Žáky zajímala projekce dobových rodinných filmů a celou výstavu zahájila projekční smyčka o významných Němcích žijících na českém území ve 20. století. Společně si vyslechli nahrávky německých starousedlíků, kteří žili v Čechách a na Moravě a kteří mluvili různými dialekty. Bylo možné vidět díla německých modernistických malířů, dopisy Franze Kafky a Maxe Broda, makety hrázděných domů. Autoři výstavy se snažili o vytvoření představy, jak vypadala propaganda politických stran v meziválečném Československu nebo čím procházel člověk označený za Žida, Čecha a Němce v době druhé světové války a těsně po ní. Velmi zaujal nablýskaný prototyp legendárního motocyklu Čechie. Závěr výstavy tvořily repliky pražské kavárny, hospody či starého hotelového pokoje. Zvláště hoši ocenili možnost zahrát si stolní fotbal s mužstvy v dresech starých německých fotbalových klubů.

Obsah výstavy doplnil jak výklady z hodin dějepisu, tak i německého jazyka, či výchovy k občanství. Autorem expozice je Collegium Bohemicum, o. p. s.

Na interaktivní exkurzi doprovodily žáky paní učitelka Mgr. Daniela Nechanická a paní asistentka Romana Hieková.

 

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

muzeum 9r