logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

Projekt Patron – společné sportování

V úterý 18.10. připravili deváťáci pro svoje malé kamarády sportovní den. V tělocvičně bylo připraveno osm různých stanovišť, kde se skákalo, běhalo nebo házelo. Soutěží se zúčastnili prvňáčci i deváťáci, vždy ve dvojici a společně plnili zadané úkoly. Výsledky jsme pečlivě zapisovali do připravených kartiček, které si děti vyrobily. Vítězem se nakonec stal každý, kdo zadaný úkol splnil, bez ohledu na čas nebo měřený výkon. Sportování jsme si všichni užili a získané odměny potěšili nejen prvňáčky, ale i deváťáky.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Třídní učitelé 1. a 9.tříd

patron sportovni den

KF ve stolním tenise

Dne 18.října 2022 se čtyři žáci druhého stupně, zúčastnili krajského kola ve stolním tenise. Můžu konstatovat pouze jediné, slovo reprezentovat se zde naplnilo vrchovatě. Svým vystupováním a hrou si kluci vybojovali krásné konečné 2. místo, za dvě vítězství 4:2, jednu prohru 2:4 a jednu 3:4. Sportu zdar!

Mgr. Martin Šuma

kf stolni tenis22

Miniburza SŠ

Ve středu 5. října 2022 navštívili žáci z 9.A a z 9.B akci s názvem Miniburza středních škol, která se konala v nové budově ICUK.  

Deváťáci zde získali mnoho informací o středních školách a my doufáme, že jim dnešní akce pomůže při jejich rozhodování o budoucím studiu na středních školách.

                                                                                         Mgr. Radka Bendlmajerová

miniburza SS22

KF přespolní běh

Ve čtvrtek 13. října 2022 proběhlo krajské finále v přespolním běhu opět na ZŠ E. Krásnohorské, kam postoupili naši reprezentanti z OF. Konkurence byla veliká. V kategorii mladších žáků postoupilo 8 týmů a naše škola skončila na pěkném 7. místě. Ve starších žákyních bojovalo 7 škol z ústeckého kraje a nakonec děvčata vybojovala 5. místo.

Všem děkujeme za výbornou reprezentaci naší základní školy.

Mgr. Marcela Bromová

kf prespolni beh22

Výsledky zářijového sběru starého papíru

Zde najdete výsledky zářijového sběru starého papíru.

Mgr Soňa Nebeská

OF přespolního běhu

Ve čtvrtek 6. října 2022 proběhlo OF v přespolním běhu na ZŠ E. Krásnohorské. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. Naše škola vyslala zástupce III. hoši, IV. hoši a dívky.

V letošním školním roce byla vysoká účast přihlášených, a o to víc si ceníme obrovského úspěchu našich žáků. Starší chlapci obsadili ze 14 škol 3. místo, mladší žáci získali 1. místo ze 13 škol a též starší žákyně vybojovaly z 12 škol krásné 1. místo.

Všem našim reprezentantům děkujeme za výbornou reklamu ZŠ Vinařská.

Mgr. Marcela Bromová

of prespolní beh

Přespolní běh - okresní kolo

Ve čtvrtek 6. října 2022 se konalo okresní kolo v přespolním běhu v areálu ZŠ Elišky Krásnohorské. Výběr dívek našich 4. a 5.tříd obsadil 8.místo, chlapci v kategorii 1. až 3.tříd se umístili na 5. místě, chlapci ze 4. a 5. tříd byli na 4. místě. Nejlepšího umístění dosáhly dívky z 1. až 3. tříd, které si doběhly pro krásné druhé místo a zaslouženě si odvezly stříbrné medaile.

Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Vít Borůvka a Mgr. Hana Králíková

prespolni beh okres

Exkurzní den

Ve čtvrtek 29. září 2022 byl pro 2. stupeň organizován tradiční podzimní exkurzní den.

Šesté třídy vyjely autobusem na Čeřeniště, z něhož pokračovaly krajinou Českého středohoří na vrch s rozhlednou Varhošť. Zde si kromě výstupu na rozhlednu děti vyzkoušely v praxi práci s buzolou v terénu a určování světových stran.

Sedmé třídy měly náročný výstup na vrch Vysoký Ostrý. Výšlap i sestup komplikovalo všudypřítomné bahno, odměnou však byl krásný výhled. Zdárně děti došly až na hrad Střekov, který si prohlédly.

Osmé třídy se skrz bahno probojovaly na vrch Radobýl u Litoměřic. Hustá mlha, která se na nepříliš vysokém vrchu stále držela, nedopřála výhled do kraje. Atmosféra místa jim to trochu vynahradila. Trasa pokračovala do Litoměřic, kde žáci vystoupali už za slunečného počasí na vyhlídkovou věž Katedrály svatého Štěpána.

Deváté třídy se podívaly na ústecká zdymadla. Zhlédly dokumentární film s přednáškou o historii a významu zdymadel v Ústí nad Labem, prohlédly si rybí přechod, seznámily se s fungováním vodního díla. Poté žáci vyrazili na Vaňovské vodopády, kde se seznámili s jejich geologickou historií a s národní přírodní památkou Vrkoč. Na konci výletu proběhlo pár teambuildingových aktivit.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Jana Fajtová

exkurzni den

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na den 18. listopadu 2022 ředitelské volno. Důvodem je školení pedagogických zaměstnanců školy a energetická úspora. V tento den nebude v provozu školní družina, ani školní jídelna.

 

                                                                                                                                                                                               Mgr. Květoslav Kolařk - ředitel školy

Přespolní běh 2022 - školní kolo

Dne 21. září2022 se konalo školní kolo v přespolním běhu. V blízkosti Klíšského potoka byly k vidění krásné závody chlapců a dívek celého prvního stupně.

Nejlepších šest závodníků a závodnic v každé kategorii bude reprezentovat naši školu v okresním finále, které se poběží 6.října 2022 v areálu ZŠ Elišky Krásnohorské.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Vít Borůvka a Mgr. Hana Králíková

prespolni beh skolni kolo2022