logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

O škole

Základní škola se v Ústí nad Labem řadí mezi středně velké školy. Zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. V současné době ji navštěvuje přibližně 333 žáků v 19 třídách od přípravného do devátého ročníku.

 

Pro žáky 0. – 3. ročníku funguje školní družina s kapacitou 90 žáků. Žáci 4. – 6. ročníků mohou po vyučování zůstávat ve školním klubu.

Součástí školy je moderní jídelna s výběrem ze dvou druhů jídel každý den, jídelna vaří také pro žáky s celiakií.

Škola disponuje moderní učebnou fyziky a chemie, jazykovou učebnou, hudebnou, učebnou informatiky a tělocvičnou.

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu "Škola pro život v 21. století".

Výuka anglického jazyka začíná již od 1. ročníku, od 3. ročníku ve skupinách s nižším počtem žáků, od 7. ročníku se přidává výuka druhého jazyka – němčiny. Škola pořádá výlety i pobytové výjezdy do zemí, kde se hovoří vyučovanými jazyky.

Dbáme na ochranu životního prostředí – třídíme odpad, pořádáme svozy starého papíru.

Škola se profiluje jako sportovní základní škola. Od 4. do 8. ročníku mají žáci možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (od 4. třídy tři hodiny týdně, od 6. do 8. třídy čtyři hodiny týdně).

Škola úzce spolupracuje se sportovním klubem HC Slovan, umožňuje žákům koordinovat výuku s tréninkovou činností. Pro sportovní třídy jsou realizována sportovní soustředění, na 2. stupni také kurzy bruslení a plavání. Sportovní přestávky žáci tráví ve školní tělocvičně, u pingpongových stolů a při pěkném počasí na hřišti v atriu školy.

Při škole funguje Školní sportovní klub, který organizuje zájmovou činnost a pobytové akce školy, mezi ně patří škola v přírodě, pobyt na horách, lyžařský kurz, sportovně vzdělávací kurz Nižbor.

Ve škole působí metodička prevence, výchovná a karierová poradkyně, které jsou k dispozici dětem, rodičům i pedagogům. Podporujeme žáky nadané i žáky s potřebou podpůrných opatření.

Škola nabízí bezplatné doučování pro žáky s ohroženým prospěchem a pro žáky ze sociálně slabých rodin, v 9. ročníku přípravu na přijímací zkoušky.

Získané dovednosti a vědomosti si mohou žáci ověřit během pořádaných soutěží a olympiád.