logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

9.B

 

Třídní učitelka: Mgr. Petra Staňková

Asistent pedagoga: Romana Hieková

Počet žáků: 24

Kmenová učebna: 2. patro

 

9B 001