logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

9.A

 

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Jana Fajtová

Počet žáků: 16

Kmenová učebna: 3. patro

 

 9A 001