logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

8.B

Třídní učitelka: Mgr. Martin Šuma

Asistent pedagoga: Romana Hieková

Počet žáků: 15

Kmenová učebna: 2. patro

8B