logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

7.B

 

Třídní učitelka: Bc. Barbora Černá

Asistent pedagoga: Petra Červená

Počet žáků: 27

Kmenová učebna: 3. patro

 

7B 001