logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

7.A

 

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Martin Šuma

Počet žáků: 17

Kmenová učebna: 3. patro

 

 7A 001