logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

5.B

 

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Rodová

Asistent pedagoga: Petra Červená

Počet žáků: 25

Kmenová učebna: 2. patro

5B