logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

4.B

 

Třídní učitelka: Mgr. Anežka Křelinová

Asistent pedagoga: Lucie Minaříková

Počet žáků: 20

Kmenová učebna: 2. patro

4.B