logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

4.B

 

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sobotková

Počet žáků: 15

Kmenová učebna: 1. patro

 

 4B 001