logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

4.B

 

Třídní učitelka: Mgr. Marie Peřinová

Počet žáků: 19

Kmenová učebna: 2. patro

4B