logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

2.B

 

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Hnyková

Asistent pedagoga: Pavla Jehličková

Počet žáků: 16

Kmenová učebna: 2. patro

2B