logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

2.A

 

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Nebeská

Asistent pedagoga: Petra Kovalová

Počet žáků: 18

Kmenová učebna: 1. patro

2A