logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

1.B

 

Třídní učitel: Mgr. Anežka Křelinová

Asistent pedagoga: Romana Hieková

Počet žáků: 22

Kmenová učebna: 2. patro

 

1B