logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

1.A

 

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Hana Fábriová

Počet žáků: 20

Kmenová učebna: 3 patro

 

 1A