logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

O škole

Základní škola se v Ústí nad Labem řadí mezi středně velké školy. Zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. V současné době ji navštěvuje přibližně 333 žáků v 19 třídách od přípravného do devátého ročníku.

 

Pro žáky 0. – 3. ročníku funguje školní družina s kapacitou 90 žáků. Žáci 4. – 6. ročníků mohou po vyučování zůstávat ve školním klubu.

Součástí školy je moderní jídelna s výběrem ze dvou druhů jídel každý den, jídelna vaří také pro žáky s celiakií.

Škola disponuje moderní učebnou fyziky a chemie, jazykovou učebnou, hudebnou, učebnou informatiky a tělocvičnou.

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu "Škola pro život v 21. století".

Výuka anglického jazyka začíná již od 1. ročníku, od 3. ročníku ve skupinách s nižším počtem žáků, od 7. ročníku se přidává výuka druhého jazyka – němčiny. Škola pořádá výlety i pobytové výjezdy do zemí, kde se hovoří vyučovanými jazyky.

Dbáme na ochranu životního prostředí – třídíme odpad, pořádáme svozy starého papíru.

Škola se profiluje jako sportovní základní škola. Od 4. do 8. ročníku mají žáci možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (od 4. třídy tři hodiny týdně, od 6. do 8. třídy čtyři hodiny týdně).

Škola úzce spolupracuje se sportovním klubem HC Slovan, umožňuje žákům koordinovat výuku s tréninkovou činností. Pro sportovní třídy jsou realizována sportovní soustředění, na 2. stupni také kurzy bruslení a plavání. Sportovní přestávky žáci tráví ve školní tělocvičně, u pingpongových stolů a při pěkném počasí na hřišti v atriu školy.

Při škole funguje Školní sportovní klub, který organizuje zájmovou činnost a pobytové akce školy, mezi ně patří škola v přírodě, pobyt na horách, lyžařský kurz, sportovně vzdělávací kurz Nižbor.

Ve škole působí metodička prevence, výchovná a karierová poradkyně, které jsou k dispozici dětem, rodičům i pedagogům. Podporujeme žáky nadané i žáky s potřebou podpůrných opatření.

Škola nabízí bezplatné doučování pro žáky s ohroženým prospěchem a pro žáky ze sociálně slabých rodin, v 9. ročníku přípravu na přijímací zkoušky.

Získané dovednosti a vědomosti si mohou žáci ověřit během pořádaných soutěží a olympiád.