logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Důležité upozornění

Vážení zákonní zástupci, žáci, 

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů bude od čtvrtka 10. 9. 2020 platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém České republice. Ve škole se to týká společných prostor, např. vestibulu, šaten, chodeb, WC, školní jídelny a dalších prostor. ŽÁK BEZ ROUŠKY NEBUDE DO ŠKOLY VPUŠTĚN!!! Prosím, poučte žáky, jak zacházet s rouškou a kde ji používat. Připomeňte důležitost dalších opatření: rozestupy a hygienu rukou.

Mgr. Martin Pilař - zástupce ředitele