logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

EU – Peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu EU – peníze školám, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole Vinařská. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

logo projekt kvalitni vzdelavaniDatum zahájení projektu

1. dubna 2011

Předpokládané datum ukončení projektu

30. září 2013

Digitální učební materiály

  • zde najdete několik digitálních učebních materiálů (DUMů) vytvořených našimi pedagogy v programu SMART Notebook, Microsoft PowerPoint a Microsoft Word – ukázka ve formátu PDF (pouze pro čtení)
  • v případě zájmu je celá sada DUMů v originalním formátu k dispozici u ředitele školy

bude aktualizováno