logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

ZŠ Vinařská

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dovoluji si vás pozvat na třídní schůzku konanou v listopadu 2021 – dle harmonogramu, který byl stanoven. Schůzky se konají v kmenových třídách či v prostředí MS Teams.

 

Program třídních schůzek:

1. Zpráva zástupce Rady školy o práci a finanční strategii SRPŠ

2. Prospěch a chování žáků

3. Povinnosti zákonných zástupců

4. Povinnosti žáků ve škole

5. Hospodaření třídního fondu

6. Mimoškolní a pobytové akce

7. Vánoční akademie

8. Doučování

9. Diskuse

 

Účast alespoň jednoho ze zákonných zástupců na schůzkách je nutná!

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy

 

třída

datum

čas

forma

přípravka

18. 11.

16.00

ve škole

1.A

16. 11.

16.30

ve škole

1.B

11. 11.

16.00

ve škole

2.A

18. 11.

17.00

MS Teams

2.B

15. 11.

17.00

MS Teams

3.A

16. 11.

17.00

MS Teams

3.B

15. 11.

18.00

MS Teams

4.A

16. 11.

17.30

MS Teams

4.B

18. 11.

16.30

MS Teams

5.A

15. 11.

19.00

MS Teams

5.B

18. 11.

18.00

MS Teams

6.A

15. 11.

17.00

MS Teams

6.B

15. 11.

17.00

MS Teams

7.A

15. 11.

17.30

MS Teams

7.B

15. 11.

16.00

MS Teams

8.A

16. 11.

17.00

ve škole

8.B

16. 11.

19.00

MS Teams

9.A

16. 11.

16.00

ve škole

9.B

16. 11.

16.00

ve škole