logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

ZŠ Vinařská

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,

dovoluji si vás pozvat na třídní schůzku konanou v září 2021 – dle harmonogramu, který byl stanoven.

Schůzky se konají v kmenových třídách či v prostředí MS Teams

Program třídních schůzek:

1. Seznámení se školním řádem

2. Organizace školního roku 2021-22

3. Zvolení zástupce třídy z řad rodičů – zástupce třídy je členem SRPŠ a má možnost rozhodovat o financích SRPŠ či dávat podněty vedení školy

4. SRPŠ – spolek rodičů a přátel školy – stanovil částku pro členy 350 Kč. Z této částky budou nakoupeny i pracovní sešity

5. Školní pokladna – je nutná registrace zákonných zástupců a žádáme o uhrazení částky – 500 Kč nedružinoví, 1500 Kč – družinoví

6. Příprava žáků na přijímací zkoušky – 9. ročníky

7. Sledování informací – Škola OnLine, www.zsvinarska.cz

8. Stravování žáků – platba probíhá pouze na účet – inkaso, obědy jsou automaticky přihlášeny. Pokud si je chtějí odhlásit – www.strava.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 734 445 633

9. Předběžný zájem – lyžařský kurz 2. stupeň – leden 2022, 1. stupeň – leden 2022

10. Informace pro žáky 6 .- 9. tříd – exkurzní den – 30. září

11. Informace vycházejícím žákům – dle potřeby výchovného poradce

12. Individuální informace – třídní učitel

 

Účast alespoň jednoho ze zákonných zástupců na schůzkách je nutná!

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy