logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Setkaní s ministrem

Ve středu 26. února 2020 navštívil naši školu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kterého doprovodili zástupci nemocnice z Ústí nad Labem. Cílem bylo seznámení dětí s projektem Studuj zdrávku, který se snaží o zvýšení počtu zájemců o studium na středních zdravotnických školách.

S dětmi hovořil nejen pan ministr, ale i paní doktorka z oddělení kardiologie, zdravotní bratr i zdravotní sestra s mnohaletými zkušenostmi. Děti nadšeně poslouchaly a následně měly zvídavé otázky, na které jim dotazovaní rádi odpověděli. Třeba se někteří naši žáci v budoucnu stanou uznávanými lékaři či zdravotními sestrami?!

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Radka Bendlmajerová