logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Deváťáci na úřadu práce


11.10.2019

Ve čtvrtek 10. října 2019 navštívila třída 9.A Úřad práce v Ústí nad Labem. Deváťáci se zde dozvěděli, jaká je situace na trhu práce a jak vysoká je míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Zjistili, jaké možnosti dalšího studia v našem kraji mají, získali důležité informace týkající se uplatnění se na trhu práce a možná se ujistili, že si již zvolili či teprve zvolí dobré budoucí povolání?!

Mgr. Radka Bendlmajerová – výchovná poradkyně