logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

ZŠ Vinařská

Anglické představení - One Day In London

Ve středu 13. listopadu 2019 žáci 7. – 9. ročníků navštívili Veřejný sál Hraničář, kde zhlédli anglické představení londýnské divadelní společnosti. Představení, nazvané One Day In London, mělo za cíl zejména žákům přiblížit používání angličtiny v praxi tak, aby viděli, jak probíhá komunikace při rutinních situacích. V představení byly použity a vysvětleny neotřelé fráze a výrazy z každodenního života. Celá show se nesla v komediálním duchu, a proto se naši žáci nejen vzdělávali, ale také dobře bavili.

Mgr. Romana Zepřalková