logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

Výchovný poradce

Výchovnými poradkyněmi na naší škole jsou Mgr., Bc. Hana Fábriová a Mgr. Radka Bendlmajerová, která zároveň působí na škole i jako kariérový poradce. Pomůžou Vám s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí. Poskytnou odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování základní školy.

Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí zabývajících se specializovanou péčí o mládež (Pedagogicko-psychologická poradna, Krizové centrum, IPS ÚP, sociální kurátoři, lékaři, policie). Úzce spolupracuje s třídními učiteli, ředitelem školy a metodikem prevence.

Výchovný poradce hledá řešení v případě, že se vyskytnou problémy ovlivňující spokojenost dětí s dosaženými výsledky ve škole i v životě. Jedná se především o:

  • nesoulad s vynaloženým úsilím a dosaženými výsledky žáka
  • poruchy učení a chování, jako jsou dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita, hypoaktivita, LMD
  • porušování školního řádu
  • vzájemné ubližování, projevy násilí a jiné nežádoucí jevy
  • užívání návykových látek
  • opakované zapomínání školních pomůcek či neplnění školních povinností
  • nedorozumění mezi jednotlivými dětmi
  • připadnou špatnou komunikaci mezi žákem a vyučujícím
  • zvládání zátěžových situací ve škole i v rodině (např. rozchod rodičů)
  • přechod žáků na střední školy (podávání přihlášek, výběr školy, apod.)

Konzultační hodiny

pondělí 14.30 – 15.00

možno i v jiný termín po předchozí domluvě

Kontakt

Mgr., Bc. Hana Fábriová

I. stupeň, žáci s potřebou podpůrných opatření

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 734 445 635

 

Mgr. Radka Bendlmajerová

II. stupeň, neomluvené hodiny, kariérové poradenství

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 734 445 635

Dokumenty ke stažení