logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

ZŠ Vinařská

Sportovně - vzdělávací kurz Nižbor 2023

Základní škola Ústí nad Labem ve spolupráci se Školním sportovním klubem při Základní škole Ústí nad Labem

pořádá

sportovně - výdělávací kurz Nižbor 2022

pro žáky 6.- 8. ročníků

 

Termín: 19. - 23. června 2023

Místo: Chatový tábor v Nižboru u Berouna

Ubytování a stravování: žáci budou ubytováni v chatičkách, stravovat se budou 5 x denně v jídelně.

Cíl: Netradiční možnosti vzdělávání v předmětech dějepisu, zeměpisu, přírodopisu. Pěší a vodní turistika (nafukovací kanoe Pálava na Berounce). Kolektivní a netradiční sporty v areálu dětského tábora. Stmelení třídního kolektivu.

 

Náplň kurzu: je ovlivněna dle počasí

I. Vzdělávací část kurzu:

1. Dějepis: exkurze na hrad Křivoklát – založení hradu, dynastie českých králů, kulturní slohy, aj., exkurze do Památníku v Lidicích – Lidice v období 2. sv. války, osudy lidických obyvatel za i po 2. sv. válce

2. Zeměpis: exkurze do Koněpruských jeskyní - Český kras, vápencové útvary v ČR, národní památky.

3. Přírodopis: přírodopisná vycházka v okolí Křivoklátska.

 II. Sportovní část kurzu:

1. Turistika – žáci během kurzu absolvují pěší a vodní turistiku. K zapůjčení jsou nafukovací kanoe - Pálava, na nichž sjedou bezpečný úsek Berounky.

2. Míčové hry - kopaná, volejbal, vybíjená, přehazovaná, lakros, stolní tenis, frisbee, hokejbal, (v areálu tábora je hokejbalové hřiště, Sokolovna, kurty, fotbalové hřiště).

3. Další netradiční sporty – střelba ze vzduchovky, střelba z luku, ringo, brenbal, badminton

III. Stmelování třídních kolektivů

Mimo dobu výuky se žáci budou věnovat i jiným aktivitám v místě tábora: diskotéka, táborák, zpívánky s kytarou, opékání vuřtů.

 

Vedoucí kurzu : Mgr. Květoslav Kolařík, tel: 734 445 630

 

Předpokládaná cena: 2400 Kč v ceně zahrnuto ubytování, strava 5 x denně, doprava, drobné ceny, půjčení kanoí

Platba: platba proběhne do 20. května 2023 na číslo účtu: 298899521/0300 – školní pokladna

Podrobné informace a seznam věcí, které by měl mít žák s sebou, budou dodány po odevzdání přihlášky. Uzávěrka přihlášky je do 31. března 2023.

Z důvodu omezené kapacity budeme brát pouze 70 žáků. Žádáme vás, abyste své dítě přihlásili, co nejdříve. Po přihlášení 70. účastníka, budeme evidovat další jako náhradníky.

Mgr. Květoslav kolařík - vedoucí kurzu

 

nizbor