logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Výběrové řízení na pozici učitele 2. stupně

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o.

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pozice učitele 2. stupně s aprobací NJ

 

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon funkce a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (dokončené či probíhající pedagogické vysokoškolské magisterské vzdělání pro 2. stupeň ZŠ )
 • schopnost pracovat s IT technikou na ZŠ (PC, interaktivní tabule)
 • samostatné vedení vyučovací hodiny
 • možná nadstavba pracovní doby
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • organizační schopnosti
 • nástup do zaměstnání od 01.09.2021 či dle dohody

Náležitosti přihlášky:

 • doklady o získání odborné kvalifikace
 • doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce, ne starší 2 měsíců
 • výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (nebo doklad o jeho vyžádání)

Nabízíme:

 • zařazení do platové třídy a stupně dle katalogu práce a odpracovaných let v oboru
 • čerpání z FKSP + další benefity
 • odměny na základě nadstandardní práce
 • plný pracovní úvazek
 • centrum města
 • přihlášky s přílohami zasílejte nebo osobně doručte do 30. dubna 2021 na adresu: sekretariát ZŠ Vinařská, Vinařská 1016/6, Ústí nad Labem, 400 01. Zalepenou obálku označte „Výběrové řízení ZŠ Vinařská – 2. stupeň NJ“.

 

Vyvěšeno dne:           29. 3. 2021

Sejmuto bude:           30. 4. 2021