logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dovoluji si vás pozvat na třídní schůzku konanou ve dnech 22. - 26. března 2021. Přesné termíny a časy pro jednotlivé třídy najdete v MS Teams, kde se také jednotlivé schůzky konají.

 

Program třídních schůzek:

1. Diskuse se zástupcem Rady školy

2. Vzdělávání v distanční výuce

3. Povinnosti zákonných zástupců a žáků v době distanční výuky – omlouvání, dohlédnutí na připojování žáků. Nabídněte rodičům individuální konzultace. Pokuste se zjistit, zda žáci něco v distanční výuce nezvládají.

4. Klasifikace žáků

5. Zařazení žáka do sportovní třídy ve třídě 3.A a 3.B

6.Přijímací řízení – ve třídě 9.A a 9.B a 5.A a 5.B – konzultace s Mgr. Radkou Bendlmajerovou

 

Účast alespoň jednoho ze zákonných zástupců na schůzkách je nutná!

Mgr. Květoslav Kolařík - ředitel školy