logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Výběrové řízení na pozici kuchařky

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o.

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pozice kuchařka

 

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon funkce a odborná kvalifikace podle zákona č. 222/2010 Sb.,  Katalog práce ve veřejných službách a správě (kuchař/ka)
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • nástup do zaměstnání od 23.08.2021 či dle dohody
 • znalost školního stravování a HACCP
 • příprava teplých a studených pokrmů

Náležitosti přihlášky:

 • doklady o získání odborné kvalifikace
 • doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce, ne starší 2 měsíců
 • výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (nebo doklad o jeho vyžádání)

Nabízíme:

Zařazení do platové třídy a stupně dle katalogu práce a odpracovaných let v oboru

Čerpání z FKSP + další benefity

Odměny na základě nadstandardní práce

Plný pracovní úvazek

Centrum města

Přihlášky s přílohami zasílejte nebo osobně doručte do 30. dubna 2021 na adresu: sekretariát ZŠ Vinařská, Vinařská 1016/6, Ústí nad Labem, 400 01. Zalepenou obálku označte „Výběrové řízení ZŠ Vinařská – kuchařka“.

 

Vyvěšeno dne:           15.03.2021

Sejmuto bude:            30.04.2021