logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Výběrové řízení na pozici pomocné kuchařky

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o.

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pozice pomocná kuchařka

 

Požadavky:

  • předpoklady pro výkon funkce a odborná kvalifikace podle zákona č. 222/2010 Sb.,  Katalog práce ve veřejných službách a správě (pomocná kuchař/ka)
  • občanská a morální bezúhonnost
  • zdravotní způsobilost
  • nástup do zaměstnání od 23.08.2021 či dle dohody
  • příprava a vaření příloh

Náležitosti přihlášky:

  • doklady o získání odborné kvalifikace
  • doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
  • strukturovaný životopis
  • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce, ne starší 2 měsíců
  • výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (nebo doklad o jeho vyžádání)

Nabízíme:

Zařazení do platové třídy a stupně dle katalogu práce a odpracovaných let v oboru

Čerpání z FKSP + další benefity

Odměny na základě nadstandardní práce

Plný pracovní úvazek

Centrum města

Přihlášky s přílohami zasílejte nebo osobně doručte do 30. dubna 2021 na adresu: sekretariát ZŠ Vinařská, Vinařská 1016/6, Ústí nad Labem, 400 01. Zalepenou obálku označte „Výběrové řízení ZŠ Vinařská – pomocná kuchařka“.

 

Vyvěšeno dne:           15.03.2021

Sejmuto bude:            30.04.2021