logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021

Vážení zákonní zástupci,

ode dne 4. ledna 2021 jsou v celé ČR otevřeny pro prezenční výuku pouze přípravné ročníky a 1. a 2. třídy všech základních škol. Z tohoto důvodu bude platit zvláštní režim výuky, zájmového vzdělávání a stravování:

 

Vzdělávání přípravného ročníku a 1. a 2. třídy:

Je povolena osobní přítomnost žáků zařazených do přípravné třídy základní školy, žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. U vchodu do školy bude žákovi změřena teplota a v případě, že bude bez příznaků onemocnění, bude vpuštěn do školy. Po příchodu do školy a převlečení odejde žák do příslušné třídy.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Pokusíme se s žáky v rámci příznivého počasí chodit do venkovních prostor školy a jejího bezprostředního okolí.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Žáci budou v jedné třídě po celý den.

 

Vzdělávání žáků z 3. – 9. ročníků:

Pro ostatní žáky probíhá povinné vzdělávání distančním způsobem a to pouze prostřednictvím platformy Škola-Online a MS Teams.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

Zájmové vzdělávání:

Školní družina je v provozu pro žáky přípravného ročníku a 1. – 2. ročníku. V rámci školní družiny budou žáci ve stejných skupinách, jako byli v době výuky. Školní klubovna není do odvolání v provozu.

 

Stravování:

V tuto chvíli mají všichni žáci, kteří mají zaplacenou stravu na měsíc leden, obědy přihlášené. Pokud nebudete chtít obědy odebírat, bude nutné si je odhlásit!!

 

Je zajištěno pro zaměstnance školy i žáky. Na oběd mají nárok i žáci z distanční výuky a cizí strávníci. Zařízení školního stravování se řídí těmito pokyny:

-rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly

-maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

-ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

-udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

-ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem ve školní jídelně do jídlonosiče.

-žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd

-žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Organizace výdeje stravy:

11:45 – 12:15 – 0. roč., 1.A, 1.B

12:15 – 12:45 – 2.A, 2.B, žáci IZS

13:00 – 14:00 – výdej do jídlonosičů (žáci z distanční výuky, cizí strávníci)

Pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce z distanční výuky a cizí strávníky:

-povinnost dodržovat hygienická opatření školy

-povinnost mít roušku

-mít pro odebrání stravy čisté jídlonosiče

-dodržovat rozestupy

-mít přihlášený a zaplacený oběd – platba hotově pouze do 10.1.2021 8:00 – 8:30 – www.strava.cz či e-mailem – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 734445633

 

Půjčení tabletů:

Zákonným zástupcům jsme schopni zajistit půjčení digitálních zařízení – tabletů. Tablety budeme půjčovat pouze zákonným zástupcům a to vždy v době od 7:00 do 14:30 hod. na sekretariátu školy.

 

Mgr. Květoslav Kolařík – ř.š.