logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Informace pro zákonné zástupce IZS

Vážení zákonní zástupci,

ZŠ Vinařská byla určena jako škola, která má zajistit základní péči dětem ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují v integrovaném záchranném systému a v dalších sociálních službách.

 

ZŠ Vinařská bude zajišťovat:

-pedagogický dohled

-dohled nad plněním domácích úkolů či příprav ze škol, které žáci běžně navštěvují

-stravování

-zájmovou činnost

Jedná se o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s.p.,

Režim dne:

6:00 – 8:00 – příchod dítěte se zákonným zástupcem či pověřenou osobou do školy – s nárokem na oběd. U školy si vás převezme pedagogický zaměstnanec školy. Zde vyplníte záznam o převzetí, na němž uvedete, kdy si dítě převezme ze školy.

Pokud přivedete dítě po 8:00, nebudeme mu moci již zajistit oběd.

8:00 – 12:00 – dohled nad splněním příprav ze školy, kterou žáci běžně navštěvují. Žáci by si měli přinést do školy pracovní listy, tablety, notebooky, psací potřeby, učebnice, aby mohli pracovat.

12:30 – oběd

13:00 – 17:00 vycházka, zájmová činnost

Věci s sebou:

Přezůvky, svačina, věci pro pracovní činnost žáka dle potřeby, roušku, věci pro zábavu.

Mgr. Květoslav Kolařík – ř.š.