logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Informace pro strávníky

Vážení strávníci,

od pátku 16. října máte možnost odebírat obědy ve školní jídelně. Obědy můžete odebírat i do jídlonosičů.

Režim bude následující:

11:00 – 11:30 – cizí strávníci, žáci a zaměstnanci ZŠ Vinařská do jídlonosičů

11:30 – 12:00 – děti zákonných zástupců z IZS a jiných sociálních služeb

12:00 – 12:30 – žáci a zaměstnanci ZŠ Vinařská, kteří budou konzumovat oběd na místě.

 

Pozn.: 26. a 27. 29. a 30. října nemají žáci ze ZŠ Vinařská na oběd nárok

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy