logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Ekologický projekt Šumava 2020

Základní škola Vinařská

pořádá 

ekologický projekt – Šumava 2020

pro žáky 7. ročníků

Cílem programu je podporovat projekty, které se zaměřují na efektivní a šetrné využívání přírodních zdrojů, nápravu negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinnou prevenci pomocí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky. Projekt je dvojjazyčný.

Projekt je finančně podpořen z Národního programu životního prostředí.

Termín: 11. – 16. října 2020 (neděle – pátek)

Místo: NP Šumava

Ubytování a stravování: žáci budou ubytováni v penzionu Babůrek – Nové Hutě, stravovat se budou 4 x denně.

Pedagogický doprovod:

Mgr. Květoslav Kolařík – vedoucí kurzu, tel. 734 445 630

Mgr. Radka Bendlmajerová – koordinátor EVVO

Mgr. Romana Zepřalková – výuka v angličtině

Mgr. Marcela Bromová – třídní učitel 7.A

Mgr. Petra Staňková – třídní učitel 7.B

 

Žáci absolvují:

- návštěvu meteorologické stanice Churáňov

- návštěvu jelení obory na Kvildě

- návštěvu vlčí obory v Srní

- návštěvu Muzea Šumavy na Kvildě

- návštěvu IC Národního parku Šumava na Kvildě

- ekologickou vycházku s výkladem na prameny Vltavy

- přírodopisnou vycházku o šumavské přírodě na Modravě

- přírodopisnou vycházku s tématem šumavských rašelinišť na Jezerní slať

- přírodopisně historickou procházku  na Knížecí pláně – vysidlování pohraničí po 2. světové válce

- přednášku o myslivosti

- přednášku o zapomenuté Šumavě

- přednášku o převaděčství na Šumavě po 2. sv. válce

 

Důležité dokumenty:

- program

- řád kurzu

- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci - posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání , pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti

- seznam věcí